Liczba odwiedzin: 4573
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6836

Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS
1544-12-13 — 1544-12-27

List zaginiony, mentioned in IDL 4440
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu