Liczba odwiedzin: 22897
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6840

Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER
Kuringen, 1532, the beginning of March
            odebrano 1532-03-08?
List zaginiony, mentioned in IDL 763: Litteras tuas ad me attulit Michael tuus octava, nisi fallor, mensis Martii.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu