Liczba odwiedzin: 25037
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6843

Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS
1546-05-10 — 1546-06-11

List zaginiony, mentioned in IDL 4447
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu