Liczba odwiedzin: 21975
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6867

Ioannes DANTISCUS do Antonio Niccolo CARMIGNANO (Suavius PARTHENOPEUS)
1526-08-22

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 316
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu