Liczba odwiedzin: 12132
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6872

Ioannes DANTISCUS do Mercurino Arborio di GATTINARA
Paredes de Nava?, 1527-10-08 — 1527-10-09

List zaginiony, mentioned in IDL 5789
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu