Liczba odwiedzin: 18509
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6876

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1539-06-20


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, AGAD, LL, 8, k. 66v-67r
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AIARFCN, Cancellaria Polonica 1538-1599, s. 42-43

Publikacje:
1Sumariusz Nr 1431, s. 160 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu