Liczba odwiedzin: 17278
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6906

Ioannes DANTISCUS do Adolphus de SCORNACO
shortly before 1541-01-10

List zaginiony, mentioned in IDL 2268
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu