Liczba odwiedzin: 1293
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6947

Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI) do Ioannes DANTISCUS
before 1536-03-15

List zaginiony, mentioned id IDL 3981
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu