Liczba odwiedzin: 1958
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #695

Ferdinand I of Habsburg do Ioannes DANTISCUS
Speyer, 1531-10-09


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BNW, BOZ, 2053, TG 13, Nr 1517, k. 72
2brulion język: łacina, ręką pisarza, OS HHSA, Polen, I. 2, k. 204r (b.p.)
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 330v-331r
4kopia język: łacina, XVI w., BK, 216, Nr 178, k. 206r
5kopia język: łacina, XVI w., BNW, 12630, Nr 180, k. 205r
6kopia język: łacina, XVII w., BCz, 266, s. 384
7kopia język: łacina, XVII w., BK, 227, Nr 178, k. 192v
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 46 (TN), Nr 214, s. 771
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 196, s. 417
10kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 267, s. 345-346

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 420

Publikacje:
1AT 13 Nr 346, s. 325 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu