Liczba odwiedzin: 12320
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6957

Ioannes DANTISCUS do Cornelis DE SCHEPPER
Althausen (Starogród), 1535-06-19
            odebrano Brussels, 1535-08-01
List zaginiony, mentioned in IDL 1356: Huic ut obtemperem, perlatae sunt ad me tuae de decima nona Iunii scriptae in Altennhaws, quibus nihil gratius esse potuit. – – Quominus autem toto mense superiori rescripserim, nam tuas Kalendis Augusti Bruxellae accepi
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu