Liczba odwiedzin: 8118
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6972

Ioannes DANTISCUS do Stanisław RZECZYCA
Augsburg, 1530-07-09
            odebrano 1530-07-25
List zaginiony, mentioned in IDL 729: Anno exacto cum Vestrae Paternittis Reverendissimae litteras 9 Iulii Augustae datas cum plenaria informatione circa Culmensis Ecclesiae expeditionem Quirinus 25 Iulii mihi reddidit ...
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu