Liczba odwiedzin: 18770
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6974

Ioannes DANTISCUS do Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI)
Löbau (Lubawa), 1535-02-27

List zaginiony, mentioned in IDL 1288: Redditae mihi sunt litterae Reverendissimae Dominationis Vestrae de data Luboviae paenultima Februarii
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu