Liczba odwiedzin: 17160
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6979

Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1538-10-20

List zaginiony, mentioned in IDL 1966: Scripsi hinc Vestrae Reverendissimae Dominationi ultima Augusti, 14 Septembris, 9 et 20 Octobris. An litterae redditae sunt, nescio
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu