Liczba odwiedzin: 6991
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6987

Ioannes DANTISCUS do Maximiliaan van EGMOND-BUREN
before 1546-11-12

List zaginiony, mentioned in IDL 5116: Recepi litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu