Liczba odwiedzin: 12058
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6988

Maximiliaan van EGMOND-BUREN do Ioannes DANTISCUS
before 1546-10-18

List zaginiony, mentioned in IDL 3001: Interea venit in aulam nostram illustris dominus comes a Buren, cum quo de te longus mihi sermo fuit et suavissimus, cum ille nihil magis optare se dixit, quam ut aliquando tecum adhuc congredi convivereque posset. Addidit et ad te litteras sua manu suoque Marte compositas, utcumque sonantes Latine et praeseferentes non male ab adulescentia institut[um] profecturum fuisse in litteris, nisi diversum vitae genus illum a studiis revocasset. Eas ad te mitto cum praesentibus.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu