Liczba odwiedzin: 6319
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #700

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Brussels, 1531-10-22
            odebrano 1531-12-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 13, Nr 1516, k. 70-71BNW, BOZ, 2053, TG 27, Nr 3411, k. 44-45
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 331v-334v
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 216, Nr 180, k. 206v-210v
4kopia język: łacina, XVI w., BNW, 12630, Nr 182-183, k. 205v-209r
5kopia język: łacina, XVII w., BCz, 266, s. 386-394
6kopia język: łacina, XVII w., BK, 227, Nr 180, k. 193r-196v
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 46 (TN), Nr 227, s. 797-806
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 198-199, s. 418-422
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 267, s. 347-355

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 86

Publikacje:
1AT 13 Nr 368, s. 339-342 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu