Liczba odwiedzin: 16417
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7006

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Toledo, 1525-06-15
            odebrano 1525-09-07
List zaginiony, mentioned in IDL 264: Septima huius Tuas ultimas sub data Toleti ad Fagum XV Iunii ... accepimus litteras
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu