Liczba odwiedzin: 13102
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7014

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Augsburg, 1530-09-20

List zaginiony, mentioned in IDL 558: Habuimus litteras S(trenuitatis) Tuae datas Augustae 20 mensis praeteriti Septembris
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu