Liczba odwiedzin: 10531
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7015

Ioannes DANTISCUS do Mark LAURIJN
shortly before 1531-12-17

List zaginiony, mentioned in IDL 728: Accepi priores tuas litteras cum libellis de victoria omnibus auditu iucundissima serenissimi regis Polloniae contra Muldaviae ducem
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu