Liczba odwiedzin: 9340
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7018

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
1529-03-11

List zaginiony, mentioned in IDL 430: Scripsi ad te copiose de data undecimae Martii per pictorem quendam domini de Nassauw
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu