Liczba odwiedzin: 18902
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7031

Ioannes DANTISCUS do Seweryn BONER
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-04-21

List zaginiony, mentioned in IDL 2149: <i>Accepi Reverendissimae Dominationis Vestrae litteras Heilsberg a die 21 Aprilis datas</i>
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu