Liczba odwiedzin: 2450
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7032

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Nuremberg, ca. 1522-07-28
            odebrano Vilnius?, 1528-09
List zaginiony, mentioned in IDL 162: Si ad dominum Posnaniensem episcopum scribens mihi salutem adscribere dedignabaris, saltem in Cricii litteris id facere debuisti.; IDL 153: Binas parvo i[ntervallo] a vobis accepi litteras , alteras Viennae Austriae, alteras Norimber[gae] scriptas.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu