Liczba odwiedzin: 16973
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7033

Ioannes DANTISCUS do Andrzej KRZYCKI (CRICIUS)
Nuremberg, ca. 1522-07-28
            odebrano Vilnius?, 1522-09
List zaginiony, mentioned in IDL 162: Si ad dominum Posnaniensem episcopum scribens mihi salutem adscribere dedignabaris, saltem in Cricii litteris id facere debuisti.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu