Liczba odwiedzin: 13733
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7047

Nardino CELINESE do Ioannes DANTISCUS
s.l., [1516-06?]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BIC, 18.L.13, k. 65v-66v

Publikacje:
1SKOLIMOWSKA 2016 Records s. 334-337 (in extenso; angielski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu