Liczba odwiedzin: 15838
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7049

Ioannes DANTISCUS do Kulm (Chełmno) Chapter
Augsburg?, 1530-07-04 — 1530-09-14
            odebrano Kulmsee (Chełmża), 1530-09-14
List zaginiony, mentioned in IDL 3494: Redditae sunt nobis XIIII die Septembris litterae Reverendissimae Paternitatis Vestrae
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu