Liczba odwiedzin: 5096
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7050

[Johann LEHMANN] do [Ioannes DANTISCUS]
[Gdańsk (Danzig)], [1546, before February 4]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, BCz, 1615, s. 85r-v
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu