Liczba odwiedzin: 16463
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7056

Ioannes DANTISCUS do Wojciech KIJEWSKI
[Löbau (Lubawa)], 1534-08-04

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1213: Accepi litteras Dominationis Vestrae Reverendissimae quarta Augusti mensis praesentis ad me datas
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu