Liczba odwiedzin: 4921
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7062

Ioannes DANTISCUS do Johann LEHMANN
soon after June 7, 1536

List zaginiony, mentioned in IDL 40: a Dignitate Vestra responsum tam amicum et benignum receperim
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu