Liczba odwiedzin: 4993
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7064

Ioannes DANTISCUS do Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ)
1541-04-04
            odebrano 1541-04-29
List zaginiony, mentioned in IDL 3210: 29 Aprilis reddita est mihi Reverendissimae Dominationis Vestrae epistula 4 eiusdem mensis scripta. Cui additum fuit exemplum eius epistulae, quam 10 adhuc Ianuarii ad me perscribere est dignata.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu