Liczba odwiedzin: 5142
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7065

Stanisław KOSTKA do Ioannes DANTISCUS
before 1542-12-01

List zaginiony, mentioned in IDL 5390: "Von zeitungen ist uns negst von dem schatzmeister uff Marienburg zukommen"
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu