Liczba odwiedzin: 3143
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7072

Ioannes DANTISCUS do Mikołaj DZIAŁYŃSKI (von DZIALIN)
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-01-24

List zaginiony, mentioned in IDL 5295: "hab wir heut dato solch E(wer) / F(urstlichen) / D(urchlauch)t brieffs copei neben unserm schreiben an gemelten hern castellan / mit geburlicher ermahnung und rath E(wer) / F(urstlichen) / D(urchlauch)t zuvorsuhnen / gestelt"
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu