Liczba odwiedzin: 10187
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7083

Ioannes DANTISCUS do Marco de la TORRE
before 1545-06-14

List zaginiony, mentioned in IDL 2841 Quoniam in malis casibus et periculo vitae meae constitutus sum, ideo litteris Paternitatis Vestrae Reverendissimae respondere ad satisfactionem nequeo
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu