Liczba odwiedzin: 18748
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7107

Ioannes DANTISCUS do Jan ZAMBOCKI
Toledo, 1526-02-20
            odebrano 1526-07-05
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 294: Post scriptam obsignatamque, et in manus fratris tui (qui eo ipso die, hoc est hesterno V Iulii regi valedixit navigaturusque erat) traditam priorem epistulam, venit Nypszicz una cum Iarando adolescente ex Hungaria hora quasi X. Is attulit mihi aliisque tuis litteras tuas a Georgio Hegel missas, Toleti 20 die Februarii scriptas
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu