Liczba odwiedzin: 8386
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7123

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Augsburg, 1530-10-06
            odebrano Cracow, 1530-09-30
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 561: Ante biduum allatae sunt litterae Paternitatis Vestrae ex Augusta 6 Octobris datae ad maiestatem reginalem and IDL 562: Redditae sunt nobis litterae Strenuitatis Tuae datae Augustae 6 mensis praeteriti Octobris
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu