Liczba odwiedzin: 846
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7134

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
1531-10-02

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 700: Secunda die huius mensis scripsi Maiestati Vestrae Serenissimae cum cubiculario Christofero Gersdorff
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu