Liczba odwiedzin: 8646
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7144

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Brussels, 1532-01-27

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 769: Ex Bruxellis 27 Ianuarii Serenissimae Maiestati Vestrae omnia, quae tunc se offerebant, scripsi satis diffuse.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu