Liczba odwiedzin: 3414
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7171

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
shortly before 1538-05-05
            odebrano 1538-05-22
List zaginiony, mentioned in IDL 5691: <i>Quo die Paternitatem Vestram in viam se dare velimus, iam procul dubio ex his litteris cognovit, quas non ita pridem per cubicularium nostrum misimus.</i>
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu