Liczba odwiedzin: 8857
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7179

Ioannes DANTISCUS do Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS)
before 1538-05-30

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1864: Litteras Reverendissimae Dominationis Vestrae ea, qua par erat, veneratione accepi.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu