Liczba odwiedzin: 16500
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7192

Ioannes DANTISCUS do Samuel MACIEJOWSKI
ca. 1538-08-14

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1912: <i>Declaravi maiestati regiae, quae a Dominatione Vestra Reverendissima scribuntur, tam de Elbingensium, quam de aliis rationibus Pruthenicis et praesertim de articulis confirmandis.</i>; IDL 5639 and IDL 1908 reply for letters sent by Dantiscus towards Cracow, dated 1538, August 14
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu