Liczba odwiedzin: 4439
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7195

Ioannes DANTISCUS do Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU)
1538, end of August or beginning of September
            odebrano 1538-09-14
List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 1923: Pridie reddidit mihi Mauritius Vestrae Reverendissimae Dominationis litteras bonum nuntium et spem expectandam de coadiutoria afferentes.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu