Liczba odwiedzin: 2893
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #72

[Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach] do [Ioannes DANTISCUS]
s.l., [1546-07-19]

List zaginiony, remark on the fair copy of IDL 5337 concerning reply
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu