Liczba odwiedzin: 5593
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #720

[Clement VII] do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1531-12-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, ASV, Arm. XXXIX 51, s. 2174-2175
2brulion język: łacina, ręką pisarza, ASV, Arm. XL 34, k. 192r-v

Publikacje:
1VMPL Nr 533, s. 483 (in extenso)
2UBC Nr 867, s. 728 (niemiecki regest; in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu