Liczba odwiedzin: 2962
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7214

Ioannes DANTISCUS do Johan WEZE
before 1539-02-06, probably at the end of 1538

List zaginiony, reeconstructed on the basis of IDL 2070: Accepi litteras novissimas Reverendissimae Dominationis Vestrae amoris erga me et benevolentiae suae plenas, et sane quod de nostra conversatione Wratislaviae meminit, ego me eo nomine multo feliciorem existimo et spero, quod adhuc denuo coniungemur.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu