Liczba odwiedzin: 14036
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #723

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Paris, 1531-12-06
            odebrano Brussels, [1531]-12-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 116
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 98
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 294

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 446

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 182, s. 118-119 (angielski regest; ekscerpt)
2CEID 2/2 (Letter No. 38) s. 172-173 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu