Liczba odwiedzin: 18860
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7243

Ioannes DANTISCUS do Samuel MACIEJOWSKI
1539-06-25 — 1539-07-31

List zaginiony, mentioned in IDL 3872: <i>In novissimis scripseram, quibus indignis modis reverendissimus dominus Culmensis a quibusdam nostratibus et maxime a palatino Culmensi, homine crudiore, quam officio, quod administrat, convenit, habeatur et tractetur.</i>; cf. IDL 5685: <i>Scribet fortassis Dominationi Vestrae Reverendae reverendissimus dominus Culmensis et ego paulo post cum illo, quibus modis a vicinis suis serenissimae regiae maiestati subiectis magna cum iniuria tractatur, quod quidem et in me, cum inibi agerem, tentarunt.</i>
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu