Liczba odwiedzin: 5100
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7244

Ioannes DANTISCUS do Johann von KREYTZEN
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-12-12

List zaginiony, mentioned in IDL 3888: Quemadmodum in litteris vestris, quas heri accepimus, a nobis postulastis, mittimus vobis ad illustrissimum dominum ducem eiusque cancellarium litteras
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu