Liczba odwiedzin: 13683
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7247

Ioannes DANTISCUS do Martin von ZEHMEN (CEMA)
Brussels, 1531-12-07

List zaginiony, reconstructed on the basis of IDL 725
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu