Liczba odwiedzin: 16673
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7255

Ioannes DANTISCUS do Antonio PUCCI
ca. 1538-08-14

List zaginiony, mentioned in IDL 5639: <i>Reverendissimo domino cardinali Sanctorum Quattuor Reverendissimae Paternitatis Vestrae litteras reddidi ac litteras illas apostolicas Reverendissimae Paternitatis Vestrae quoad ecclesiam Culmensem confirmationis.</i>
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu