Liczba odwiedzin: 12557
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #7257

Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS
1539-09-07

List zaginiony, mentioned in IDL 2232: Ich hab e f g auff 7 settembris geschriben mit Frantz Richter her Jobst Luduigs diener vnd e f g das faslin gesandt mit den exemplar oder biechlin die der Vietor hie getruckt hatt.
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu