Liczba odwiedzin: 13449
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #738

Conradus GOCLENIUS (WACKERS) do Ioannes DANTISCUS
Leuven (Lovanium), 1532-01-21


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 65 + f. [1] missed in numbering after f. 65
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 254

Publikacje:
1HIPLER 1891 Nr 16, s. 492-493 (in extenso; niemiecki regest)
2AT 14 Nr 26, s. 62-64 (in extenso; polski regest)
3DE VOCHT 1953 s. 400 (ekscerpt)
4DE VOCHT 1961 Nr DE, 188, s. 125-126 (angielski regest; ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu